Dostawa mięsa i produktów mięsnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa i produktów mięsnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ
3. Asortyment oraz szacunkowa ilość mięsa i produktów mięsnych wyszczególniona została w załączniku nr 7 do SIWZ.
4. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 8 do SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.11.2020 | 10:00


» Location

ul. Gen. J. Hallera 12
Ostrołęka 07-410
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Meat, poultry, fish and seafood

» Buyer data

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce
ul. Gen. J. Hallera 12
Ostrołęka 07-410
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in