Wykonanie pierwszej części robót budowlano-montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ochrona przed powodzią obszarów zalewowych położonych wzdłuż rzeki Osa w km 0+000 – 10+900 na terenie miejscowości: Kępie Zaleszańskie, Kotowa Wola, Obojna gmina Zaleszany, Jamnica gm. Grębów woj. podkarpackie”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn: Wykonanie pierwszej części robót budowlano-montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Ochrona przed powodzią obszarów zalewowych położonych wzdłuż rzeki Osa w km 0+000 – 10+900 na terenie miejscowości: Kępie Zaleszańskie, Kotowa Wola, Obojna gmina Zaleszany, Jamnica gm. Grębów woj. podkarpackie.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Budowę wału przeciwpowodziowego W3 o długości 0,563 km wokół oczyszczalni ścieków
w miejscowości Kępie Zaleszańskie, wraz z budową obiektów funkcjonalnie z nim związanych,
w tym:
1) Roboty przygotowawcze
2) Roboty podstawowe wraz z zabezpieczeniem przeciwfiltracyjnym
3) Roboty wykończeniowe
4) Budowę rampy wałowej RW6 w km 0+000 wału
5) Budowę rampy wałowej RW7 w km 0+240 wału

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.11.2020 | 09:00


» Location

Hanasiewicza 17B
Rzeszów 35-103
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses

» Buyer data

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Hanasiewicza 17B
Rzeszów 35-103
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in