Budowa elektroenergetycznej linii nN oświetlenia ulicznego w miejscowości Targowisko, Wólka Ponikiewska, Ponikwy

» Notice description

Zakres robót obejmuje:
- budowę linii napowietrznej oświetlenia ulicznego,
- budowę elektroenergetycznych linii kablowych oświetlenia ulicznego,
- montaż szaf oświetleniowych -6szt,
- posadowienie słupów betonowych typu E,
- montaż wysięgników oraz opraw oświetleniowych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
- projekt budowlany/wykonawczy,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
- pomocniczo dołączono przedmiary robót.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.11.2020 | 10:00


» Location

Zakrzew 26
Zakrzew 23-155
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Gmina Zakrzew
Zakrzew 26
Zakrzew 23-155
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in