Naprawa dróg leśnych oraz przepustów na terenie Nadleśnictwa Bytów

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac w zakresie naprawy cząstkowej dwóch dróg leśnych oraz 4 przepustów drogowych na terenie Nadleśnictwa Bytów.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:
Część I - Remont cząstkowy nawierzchni drogi pożarowej nr 8 w Leśnictwie Koźlice – tzw. Gertnerówka, na odcinku km 1+500 – 5+160.
Część II -Remont cząstkowy nawierzchni drogi pożarowej nr 19 w Leśnictwie Modrzewo – tzw. Wiknica, na odcinku km 0+000 – 3+838.
Część III – Remont 4 przepustów drogowych zlokalizowanych w ciągu drogi pożarowej nr 24 i 25 w Leśnictwie Jabłończ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.11.2020 | 09:00


» Location

ul. Szarych Szeregów 7
Bytów 77-100
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Nadleśnictwo Bytów
ul. Szarych Szeregów 7
Bytów 77-100
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in