Druk i dostawa pięciu publikacji dla Muzeum Stutthof w Sztutowie: „Zeszyty Muzeum nr 8 (18)”; „Dorośli odbierają wydarzenia inaczej. Wspomnienia młodocianych więźniów Stutthofu”; „Dwie godziny w listopadzie. Wizyta Heinricha Himmlera w obozie Stutthof 23 listopada 1941”, „Przewodnik po Muzeum” – wersja hiszpańska; „Przewodnik. Informator historyczny”- wersja polska.

» Notice description

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest usługa świadczona na rzecz Zamawiającego pn: Druk i dostawa pięciu publikacji dla Muzeum Stutthof w Sztutowie”. „Zeszyty Muzeum nr 8 (18)”, „Dorośli odbierają wydarzenia inaczej. Wspomnienia młodocianych więźniów Stutthofu”, „Dwie godziny w listopadzie. Wizyta Heinricha Himmlera w obozie Stutthof 23 listopada 1941”, „Przewodnik po Muzeum”- wersja hiszpańska; „Przewodnik. Informator historyczny”- wersja polska.
2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):
Główny przedmiot: 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
3. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiot zamówienia powinien być wykonany na bardzo wysokim poziomie jakościowym i technicznym, przez co Zamawiający rozumie spełnienie następujących parametrów i wymagań:
a) Poprawnie wykonana okładka: wysoka jakość pokrycia kolorów (brak uszkodzeń, zagięć, zabrudzeń, zamazań, plam, smug, równomierne nasycenie kolorów);
b) Poprawne wykonanie introligatorskie książki (brak uszkodzeń, odklejających się okładek od bloku, odchodzącej folii od okładek, pęcherzyków powietrza, odkształceń folii na brzegach, odchodzących i odpadających kartek po kilku otwarciach);
c) Poprawne wykonanie wnętrza (brak uszkodzeń, zabrudzeń, wad w zadruku, zamazań, zagięcia papieru, niezadrukowanych kartek);
d) Jakość wydrukowanego tekstu (ostrość i czytelność czcionki, równomierność zadruku, brak smug, zamazań, przebarwień bądź bladości druku);

e) Wydruk fotografii (równe nasycenie kolorów, brak zamazań i przebarwień, o nasyceniu i rozdzielczości nie gorszej jak załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji w formie pliku cyfrowego;
2) Usługi związane z przedmiotem zamówienia
a) Gotowe pliki do druku Zamawiający dostarczy drogą elektroniczną w dniu podpisania umowy
b) Wykonawca zobowiązany jest do zapakowania wydrukowanych publikacji w sposób zapewniający bezpieczną dostawę do siedziby Zamawiającego.
3). Szczegółowy opis publikacji będącej przedmiotem zamówienia
Publikacja nr 1
„Zeszyty Muzeum nr 8 (18)”
Format: 170 mm (szerokość) x 235 mm (wysokość)
Objętość środka: 282 stron, 1+1
Blok: kolorystyka czarno-biała; papier offset 90g; druk cyfrowy
Okładka: 4+0; karton 250g, folia błysk, jednostronnie kolorowa; uszlachetnienie jednostronne
Oprawa: miękka, klejona.
Wersja polska - nakład 300 szt.
Publikacja posiada numeru ISSN 0137-5377

Publikacja nr 2
„Dorośli odbierają wydarzenia inaczej. Wspomnienia młodocianych więźniów Stutthofu”
Format bloku książki po obcięciu 145 mm (szerokość) x 205 mm (wysokość);
Objętość środka: 196 stron
Blok: druk wielobarwny 4/4; papier offsetowy 135 g, dobrze wypełniony.
Okładka: ze skrzydełkami, druk wielobarwny 4/4; karton offsetowy powlekany obustronnie biały 250/300 g.; uszlachetnienie: folia matowa 1/0, lakier UV punktowo
Oprawa: miękka, szyto-klejona
Wersja polska- nakład 500 szt.
Publikacja posiada numer ISBN 978-83-956199-9-1
Uwagi: grubość grzbietu do podania przez Wykonawcę na etapie realizacji zamówienia

Publikacja nr 3
„Dwie godziny w listopadzie. Wizyta Heinricha Himmlera w obozie Stutthof 23 listopada 1941”
Format: 235 mm (szerokość) x 165 mm (wysokość) (poziom, bez spadów)
Objętość środka: 112 stron
Blok: skala szarości, papier powlekany mat 170g o wysokiej nieprzezroczystości, druk offsetowy
Okładka: kartonowa 300 g, karton obustronnie powlekany, biały, folia matowa, lakier wybiórczy UV
Oprawa: miękka, szyta nićmi
Wersja dwujęzyczna polsko-angielska
Nakład 500 sztuk
Publikacja posiada numer ISBN 978-83-958670-0-2
W kalkulacji publikacji nr 3 należy uwzględnić wykonanie proofów cyfrowych w ilości 2 stron wskazanych przez Zamawiającego.
Zamawiający do publikacji nr 3 wymaga proofu w ilości 2 stron wskazanych przez Zamawiającego aby ewentualnie skorygować jakość wydruku, gdyby korekta była konieczna próbny druk tego arkusza musi zostać powtórzony (dostarczenie arkuszy do Zamawiającego na koszt Wykonawcy). Zamawiający dokona oceny w terminie 2 dni roboczych od dnia ich przekazania liczone dla każdego druku.
Druk nakładu nastąpi po ostatecznym zatwierdzeniu przez Zamawiającego przedstawionych proofów.
Procedura zatwierdzania proofu nie wydłuża terminu realizacji zadania.

Publikacja nr 4
„Przewodnik po Muzeum” – wer. hiszpańska
Format: 148 mm (szerokość) x 210 mm (wysokość)
Objętość całości: 16+4 stron
Blok: kolorystyka mieszana 4/4 i 2/2; papier powlekany mat 130 g; druk offsetowy
Okładka: miękka kolorystyka 4/4.; papier minimum powlekany mat 130g , zalecany 170 g.; uszlachetnienie lakier dyspersyjny (przy druku offsetowym)
Oprawa: zeszytowa na dwie płaskie zszywki
Nakład 500 szt.
Publikacja posiada numeru ISBN 978-83-958670-1-9

Publikacja nr 5
Format: 225mm (wysokość) x 155mm (szerokość)
Objętość środka: 234 stron plus 1 wklejka na tylnej okładce mapa obozu Stutthof
Blok: druk dwustronny
Kolejność stron:
a) Część tekstowa strony 1-154 kolorystyka 1/1, papier offsetowy, biały 100 g
b) Część ilustracyjna strony I-LXXX (155-234) kolorystyka 4/4, papier powlekany, mat, 150 g
Uwaga: istnieje możliwość wydruku stron 1-152 na papierze 100 g w wersji czarno-białej, od strony 153 do końca drukujemy na papierze 150 g i dokładamy wklejkę jedną kartkę na końcu strony.
Wklejka mapa obozu Stutthof wklejona w trzecią stronę okładki, format 300 x 200 kolorystyka 4/4, papier powlekany, mat, 150 g, składana do formatu 150 x 200
Okładka: uszlachetnienie folia mat 1/0
Oprawa: miękka, szyto-klejona, 4/4, papier karton obustronnie biały 250 g.
Wersje językowe i nakład:
Wersja język polski; ilość egzemplarzy 300 szt.
Publikacja posiada numer ISBN 978-83-951886-3-3

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.11.2020 | 10:00


» Location

ul. Muzealna 6
Sztutowo 82-110
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Printing services

» Buyer data

Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945)
ul. Muzealna 6
Sztutowo 82-110
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in