Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej wraz z budową zatoki parkingowej w km 0+13,50 - 0+134,65 na działce nr 113/24 obręb Tęgoborze, Gmina Łososina Dolna.

» Notice description

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej wraz z budową zatoki parkingowej w km 0+013,50 – 0+134,65 na działce nr 113/24 obręb Tęgoborze, Gmina Łososina Dolna.
W ramach zadania należy zrealizować następujące roboty:
1. Przebudowie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej,
2. Budowie zatoki parkingowej,
3. Przebudowie chodnika,
Konstrukcja uzupełnienia nawierzchni jezdni drogi gminnej
a). 4 cm - w-wa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S
b). 8 cm - w-wa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W
c). 20 cm - w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 E2?80MPa
d). 30 cm - w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropologicznego) o CBR > 25%
e). Zagęszczone podłoże G2 E2?50MPa

Konstrukcja nawierzchni zatoki parkingowej
a). 8 cm - w-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej
b). 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
c). 20 cm - w-wa podbudowy z betonu cementowego C25/30
d). 30 cm - w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropologicznego) o CBR > 25%
e). Zagęszczone podłoże G2 E2?50MPa

Konstrukcja nawierzchni chodnika
a). 6 cm - w-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej
b). 3 cm - podsypka piaskowa
c). 20 cm - w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 E2?25MPa
d). Zagęszczone podłoże G2

Uwaga: przedmiar robót, jako jeden ze składników stanowiący podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego do postepowania przetargowego, jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznej i nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Przedmiar robót należy potraktować jako materiał pomocniczy przy sporządzeniu oferty.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.11.2020 | 09:00


» Location

Łososina Dolna 300
Łososina Dolna 33-314
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Łososina Dolna
Łososina Dolna 300
Łososina Dolna 33-314
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in