Dostawa leków do chemioterapii

» Notice description

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa leków do chemioterapii- 4 zadania, których szczegółowy opis i zakres zawarto w Załączniku Nr 2 do SIWZ - „Formularz asortymentowo- cenowy

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.11.2020 | 11:00


» Location

22-400 Zamość


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
ul. Peowiaków 1
22-400 Zamość
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in