: „Przygotowanie i dostawa gorących dwudaniowych posiłków oraz naczyń jednorazowych w tym sztućców osobom uprawnionym w 4 szkołach podstawowych na terenie gminy Góra w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku”.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest „Przygotowanie i dostawa gorących dwudaniowych posiłków oraz naczyń jednorazowych, w tym sztućców osobom uprawnionym w 4 szkołach podstawowych na terenie Gminy Góra w terminie 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Wykonawca jest zobowiązany do: Dostarczania posiłków do szkół w następujących planowanych dziennych ilościach: Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie - 15 posiłków; Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach - 25 posiłków; Zespół Szkolno – Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Glince - 14 posiłków; Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czerninie - 60 posiłków. Łącznie - 114 posiłków. Zamawiający w okresie styczeń-grudzień 2021r. planuje objąć dożywianiem łącznie 114 dzieci dziennie w powyższych szkołach przez okres ok. 175 dni, tj. łącznie ok. 19.950 posiłków. Zamawiający w żaden sposób nie gwarantuje, że podane ilości zostaną osiągnięte w okresie trwania umowy. Podane ilości mogą ulec zmianie, co oznacza, że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą być podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu nie zrealizowanych dostaw lub podstawą odmowy wykonania zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zmniejszenia lub zwiększenia ilości dziennej zamawianych posiłków w zależności od bieżących potrzeb zgłaszanych przez dyrektorów szkół. Wykonawca uwzględniać będzie przy przygotowaniu posiłków zmienione ilości, które zostaną zgłoszone przez upoważnionych pracowników w dniu poprzedzającym do godziny 15.00. Zamawiający zapłaci za rzeczywistą ilość dzieci korzystających z dożywiania. W przypadku zamawiania mniejszych ilości posiłków, Wykonawca nie będzie miał z tego tytułu roszczenia. Umowa zostanie zawarta odrębnie z każdą z wymienionych szkół. Każdy posiłek będzie składał się z: a) zupy i pieczywa - przy czym jedna porcja zupy musi posiadać gramaturę nie mniejszą niż 300 gramów; b) drugiego dania z napojem lub sokiem owocowym - przy czym jedna porcja drugiego dania musi posiadać gramaturę nie mniejszą niż 400 gramów, w tym mięso 100 gramów i surówka 100 gramów oraz ziemniaki lub zamiennie ryż, kasza, makaron. Napój lub sok owocowy 200 ml. Raz w tygodniu danie barowe mogą stanowić pierogi, naleśniki z serem, kluski, pyzy itp, gołąbki lub krokiety w ilości 200 gramów.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 12:50


» Location

Ślubów 54
Góra 56-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Food services

» Buyer data

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie
Ślubów 54
Góra 56-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in