Wywóz odpadów komunalnych

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wywóz odpadów komunalnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w części IV SIWZ oraz w treści wzoru umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 08:30


» Location

ul. 3-go Maja
Zabrze 41-800
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. St. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. 3-go Maja
Zabrze 41-800
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in