Dostawa laptopów dla Urzędu Regulacji Energetyki

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w liczbie 70 sztuk laptopów dla Urzędu Regulacji Energetyki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia). Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 12:00


» Location

Al. Jerozolimskie 181
Warszawa 02-222
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Urząd Regulacji Energetyki
Al. Jerozolimskie 181
Warszawa 02-222
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in