Budowa tężni solankowej wraz z elementami małej archikektury i zagospodarowaniem terenu w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego pn. „Tężnia solankowa - źródło zdrowia i miejsce wypoczynku dla mieszkańców Raciborza”.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa tężni solankowej wraz z elementami małej archikektury i zagospodarowaniem terenu w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego pn. „Tężnia solankowa - źródło zdrowia i miejsce wypoczynku dla mieszkańców Raciborza” na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu, ul Kozielska 19, 47-400 Racibórz na działce nr 1171/139.
2. zakres prac obejmuje: rozbiórkę betonowych schodów terenowych oraz wycinkę wyznaczonych w projekcie drzew i krzewów. Montaż tężni solankowej, dwóch pergoli drewnianych i elementów małej architektury: ławek, stołów, hamaków, koszy na śmieci i tablicy informacyjnej. Wykonanie włączenia do istniejącej zewnętrznej instalacji wodociągowej i elektrycznej – system rozprowadzenia solanki, sterowania tężnią i oświetleniem. Zakres robót obejmuje również ułożenie nawierzchni ścieżek z betonowej kostki brukowej, kostki granitowej (w otoczeniu tężni) i obrzeży betonowych. Uwzględniono także obsiew trawą i nasadzenia roślin: pnączy, bylin, traw ozdobnych i krzewów.

3. Szczegółowy zakres robót określa projekt architektoniczno – budowlany, projekt zagospodarowania terenu, przedmiar robót, które stanowią załączniki nr 8 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.11.2020 | 11:30


» Location

ul. Kozielska 19
Racibórz 47-400
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
ul. Kozielska 19
Racibórz 47-400
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in