Bieżące naprawy i konserwacja instalacji wodnej, sanitarnej, centralnego ogrzewania i gazowej w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo zarządzanych i administrowanych przez KZB Legionowo Spółka z o.o. a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach KZB Legionowo Spółka z o.o.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są bieżące naprawy i konserwacja instalacji wodnej, sanitarnej, centralnego ogrzewania i gazowej w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo zarządzanych i administrowanych przez KZB Legionowo Spółka z o.o. a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach KZB Legionowo Spółka z o.o. wymienionych, w Załączniku nr 4 do SIWZ oraz w zakresie określonym w Załączniku nr 3 do SIWZ. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania we właściwym stanie technicznym powierzone budynki wraz z przynależnymi urządzeniami i instalacjami. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wykonywania prac z całą starannością i fachowością oraz do usuwania awarii.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.11.2020 | 11:30


» Location

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 3
Legionowo 05-120
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

KZB Legionowo Spółka z o.o.
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 3
Legionowo 05-120
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in