DOSTAWA NARZĘDZI ENDOSKOPOWYCH

» Notice description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa narzędzi endoskopowych w okresie 36 miesięcy od udzielenia zamówienia (patrz: Formularz asortymentowo - cenowy - Załącznik nr 2 do SIWZ). Przedmiot zamówienia podzielony jest na 5 zadań. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Leśna 10
Chojnice 89-600
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach
ul. Leśna 10
Chojnice 89-600
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in