Usługa usuwania pojazdów z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu z terenu Miasta Gdyni na podstawie art.50a ust. 1 i art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług usuwania pojazdów z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu, znajdujących się na terenie Miasta Gdyni oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.11.2020 | 10:00


» Location

Al. Marszałka Piłsudskiego
Gdynia 81-382
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Maintenance and repair of vehicles, boats and planes

» Buyer data

Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego
Gdynia 81-382
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in