Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 w Mikołowie w roku szkolnym 2020/2021

» Notice description

1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 w Mikołowie w roku szkolnym 2020/2021.
Kod CPV:15000000-8 – żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
2.Zamówienie podzielone zostało na 4 części*:Część 1: MIĘSO WIEPRZOWE, WOŁOWE, WĘDLINY, Część 2: MIĘSO DROBIOWE
Część 3: JAJA, Część 4: RYBY, * Dla każdej części zostanie zawarta odrębna umowa.
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
4.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
5.Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa nr 3 w Mikołowie, ul. ks. bpa W. Bandurskiego 1, 43-190 Mikołów.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 09:00


» Location

Bandurskiego 1
Mikołów 43-190
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

 • Alcohol and tobacco products
 • Ready meals and special nutritional products
 • Mushrooms
 • Coffee, tea, infusions
 • Meat, poultry, fish and seafood
 • Dairy products
 • Beverages
 • Bread
 • Starch products
 • Animal feed
 • Processed fruit and vegetable products
 • Fat dairy products
 • Seasoning and dressing
 • Sweets and snacks

» Buyer data

Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Mikołowie
Bandurskiego 1
Mikołów 43-190
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in