Przetarg nieograniczony na dostawę jednego aparatu USG dedykowanego do diagnostyki kardiolo-gicznej dla potrzeb podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku

» Notice description

na dostawę jednego aparatu USG dedykowanego do diagnostyki kardiologicznej dla potrzeb podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 stanowiący integralną część SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 10:00


» Location

Szpitalna 1
Kłodzko 57-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kłodzku
Szpitalna 1
Kłodzko 57-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in