Kontrola metrologiczna pomiaru gazu BGS i BGP" w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie