Dostawa mebli

» Notice description

Niniejsze zamówienie obejmuje dostawę mebli wyszczególnionych w załączniku do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, min. regałów, szafek, biurek, stołów, krzeseł.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 12:00


» Location

ul. Lwowska 2
Szczurowa 32-820
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Furniture

» Buyer data

Wójt Gminy Szczurowa
ul. Lwowska 2
Szczurowa 32-820
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in