Wykonanie remontów bieżących, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach i lokalach stanowiących zasób gminy Lubliniec

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie remontów bieżących, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach komunalnych i lokalach stanowiących zasób gminy Lubliniec. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia dyżuru telefonicznego w celu umożliwienia zgłaszania awarii przez lokatorów. Dyżur będzie prowadzony w dni powszednie od godziny 15.00 do godziny 7.00 rano dnia kolejnego oraz całodobowo w soboty, niedziele, święta. Przyjmowanie zgłoszeń zaistniałych awarii odbywać się będzie pod numerem telefonu podanym przez Wykonawcę. Wykonawca po otrzymaniu zgłoszenia awarii, zabezpieczy miejsce awarii w sposób uniemożliwiający powiększanie się szkody lub zniszczeń oraz zapobiegający przed dostępem osób trzecich.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.11.2020 | 00:00


» Location

ul. Paderewskiego 5
Lubliniec 42-700
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Burmistrz Miasta
ul. Paderewskiego 5
Lubliniec 42-700
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in