„Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Łukasińskiego oraz w ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Łukasińskiego do ul. Długiej” w ramach projektu pn.: „System gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu oraz wykonanie na jego podstawie przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Łukasińskiego oraz w ul. Armii Krajowej na odcinku do ul. Łukasińskiego do ul. Długiej.
2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmują:
1) Program Funkcjonalno-Użytkowy, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ
2) Załączniki graficzne stanowiące załącznik nr 9 - 12 do SIWZ,
3) Szczegółowa specyfikacja techniczna dla zadania pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łukasińskiego oraz w ulicy armii krajowej na odcinku od ul. Łukasińskiego do ul. Długiej” w ramach projektu pn.: „System gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek” stanowiąca załącznik nr 13 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.11.2020 | 12:00


» Location

ul. Dworcowa 55
Sulejówek 05-070
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Miasto Sulejówek
ul. Dworcowa 55
Sulejówek 05-070
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in