Bieżące naprawy oraz remonty ogólnobudowlane w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Legionowo zarządzanych i administrowanych przez KZB Legionowo Spółka z o.o. a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach KZB Legionowo Spółka z o.o.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są bieżące naprawy oraz remonty ogólnobudowlane w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Legionowo zarządzanych i administrowanych przez KZB Legionowo Spółka z o.o. a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach KZB Legionowo Spółka z o.o. określonych w załączniku nr 2 do SIWZ w zakresie robót: - dekarsko – blacharskich, - tynkarsko – murarskich i malarskich, - stolarki i ślusarki drzwiowej oraz okiennej, - oraz innych drobnych prac remontowo – budowlanych wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ.
2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania we właściwym stanie technicznym powierzone do obsługi budynki wraz z przynależnymi urządzeniami i instalacjami. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wykonywania napraw oraz prac remontowych z całą starannością i fachowością.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.11.2020 | 11:30


» Location

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 3
Legionowo 05-120
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

KZB Legionowo Spółka z o.o.
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 3
Legionowo 05-120
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in