Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: Niwki Książęce, Niwki Kraszowskie, Kraszów, Ligota Rybińska gm. Międzybórz

» Notice description

Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części i w każdej części obejmuje wykonanie prac planistycznych tj. sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym w regulacji art. 15 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.11.2020 | 10:00


» Location

ul. Kolejowa 13
Międzybórz 56-513
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Gmina Międzybórz
ul. Kolejowa 13
Międzybórz 56-513
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in