Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych sześciu jednostek Policji woj. warmińsko – mazurskiego: KPP Ełk, KPP Giżycko, KPP Gołdap, KPP Olecko, KPP Węgorzewo oraz KPP Pisz

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług z zakresu medycyny pracy dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych KPP Ełk, KPP Giżycko, KPP Gołdap, KPP Olecko, KPP Węgorzewo oraz KPP Pisz. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia określa Rozdział IV SIWZ - Przedmiot zamówienia oraz Załącznik nr 2 - Wykaz szacunkowych ilości badań. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu wybierze najkorzystniejszą ofertę przy wykorzystaniu tzw. „procedury odwróconej” (zgodnie z art. 24 aa ustawy). W pierwszej kolejności dokonana zostanie ocena ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej) zbada, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.11.2020 | 13:00


» Location

ul. Partyzantów 42529
Olsztyn 10-521
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Medical services

» Buyer data

Komenda Wojewódzka Policji
ul. Partyzantów 42529
Olsztyn 10-521
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in