Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jasienica

» Notice description

Zakres inwestycji podzielono na 3 części tj. wykonanie III (trzech) zadań (części):
- część 1 zamówienia: „Budowa wodociągu w Grodźcu (ul. Topolowa)”,
- część 2 zamówienia: „Budowa wodociągu w Międzyrzeczu Górnym (ul. Sarnia, ul. Łowiecka”,
- część 3 zamówienia: „Wykonanie wodociągu w Rudzicy rej. Zalesie”.
Zakres prac – zakres rzeczowy obejmuje:
a) część 1 zamówienia - sieć wodociągowa PE 100 RC lub TS PN16 SDR 11 Dz90x8,2mm o długości 725,20mb.
sieć wodociągowa PE 100 RC lub TS PN16 SDR 11 Dz63x5,8mm o długości 736,10mb,
b) część 2 zamówienia - sieć wodociągowa PE 100 RC lub TS PN16 SDR 11 Dz90x8,2mm o długości 750,3mb, sieć wodociągowa PE 100 RC lub TS PN16 SDR 11 Dz63x5,8mm o długości 222,3mb,
c) część 3 zamówienia - sieć wodociągowa Dz 110x10,0mm o długości 364,0mb.
sieć wodociągowa Dz 90x8,0mm o długości 251,0mb. sieć wodociągowa Dz 63x5,8mm o długości 359,0mb.
sieć wodociągowa Dz 40x3,7mm o długości 106,3mb ilość przyłączy 10szt. w tym 2 studzienki wodomierzowe i 8 szt. do budynków.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacja projektowa oraz STWiOR, kosztorys ofertowy oraz przedmiar robót pełniący funkcję pomocniczą.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.11.2020 | 11:00


» Location

Jasienica 159
Jasienica 43-385
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Jasienica
Jasienica 159
Jasienica 43-385
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in