ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO ZASILANIA OBIEKTÓW W ZARZĄDZIE ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY W ROZPRZY W ROKU 2021

» Notice description

Sumaryczna moc zamówiona – 289 kW 1.2. Prognozowane roczne zużycie energii - 442000 kWh, w tym: taryfa C11 – 80 000,00 kWh (9 punktów poboru mocy), taryfa C12a – 32 000,00 kWh (1 punkt poboru mocy), taryfa C22a – 250 000,00 kWh (2 punkt poboru mocy), taryfa B23 – 80 000,00 kWh (1 punkt poboru mocy) 1.3. Ilość punktów może ulec zmianie, zużycie może ulec zmianie o około +/- 20% 1.4. Czas dostawy energii do budynków zakładowych przez całą dobę.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.11.2020 | 10:00


» Location

ul. Sportowa 7
Rozprza 97-340
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Electricity and heat

» Buyer data

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy
ul. Sportowa 7
Rozprza 97-340
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in