Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczeń sutereny w siedzibie Spółki ADM przy ul. Śniadeckich 1 w Bydgoszczy

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod nr A/889 obejmujących budowę w czynnej siedzibie Spółki ADM (budynek biurowy) wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczeń zlokalizowanych w suterenie budynku frontowego przy ul. J. J. Śniadeckich 1 w Bydgoszczy na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i uzyskanej decyzji pozwolenia na budowę nr 1135/2019 z dnia 04.11.2019r. wraz z wykonaniem robót towarzyszących branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej oraz świadczenie przez wykonawcę obsługi serwisowej/gwarancyjnej w całym okresie udzielonej przez wykonawcę gwarancji, w ramach wynagrodzenia ofertowego (ryczałt).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.11.2020 | 11:00


» Location

ul. Śniadeckich 1
Bydgoszcz 85-011
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
ul. Śniadeckich 1
Bydgoszcz 85-011
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in