Świadczenie usług transportu sanitarnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego oraz administracyjnego środkami transportu spełniającymi określone wymagania sanitarne i techniczne.
Usługi w zakresie transportu muszą być wykonywane w sposób zabezpieczający potrzeby Zamawiającego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i obejmują w szczególności:
przewóz osób i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych,
przewóz pacjentów na badania diagnostyczne, konsultacje do innych placówek ochrony zdrowia,
przewóz pacjentów po zakończonej hospitalizacji,
przewóz pacjentów na dalsze leczenie,
transport pacjentów bezpośrednio z oddziału i do oddziału (odbiór pacjenta z oddziału, zapewnienie opieki do momentu przekazania na oddział)
przewóz krwi i materiałów krwiopochodnych,
transport materiałów biologicznych do badań oraz materiałów do i ze sterylizacji.
Usługi w zakresie transportu zostały podzielone na 5 zadań ( części) :
Transport specjalistyczny ambulansem sanitarnym wraz z zespołem medycznym.
Transport sanitarny podstawowy z ratownikiem medycznym lub pielęgniarką.
Transport sanitarny podstawowy bez opieki medycznej z noszowym.
Transport sanitarny krwi i preparatów krwiopochodnych.
Transport materiałów biologicznych do badań, materiałów do i ze sterylizacji
W/w usługi zamawiane będą na zlecenie osób wyznaczonych przez Zamawiającego w ilościach wynikających z jego zmiennych, bieżących potrzeb. Ilości te mogą ulegać zmniejszeniu lub zwiększeniu zależnie od potrzeb. Szacunkowe zapotrzebowanie przedstawia tabela.
Pakiet Szacunkowa ilość kilometrów i godzin
Pakiet nr 1
Transport specjalistyczny ambulansem sanitarnym wraz z zespołem medycznym– zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2019.993)
6650 km 350 godz.
Pakiet nr 2
Transport sanitarny podstawowy z ratownikiem medycznym lub pielęgniarką – zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2020.882)
4100 km 250 godz.
Pakiet nr 3
Transport sanitarny podstawowy bez opieki medycznej z noszowym 12000 km
800 godz.
Pakiet nr 4
Transport sanitarny krwi i preparatów krwiopochodnych 450
przewozów
Pakiet nr 5
Transport materiałów biologicznych do badań, materiałów do i ze sterylizacji
5500 km, 50 godz. z noszowym – transport sterylizacji
Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 08:00


» Location

Bytomska 41
Mysłowice 41-400
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Passenger transport services

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach
Bytomska 41
Mysłowice 41-400
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in