dostawa urządzeń do dekontaminacji powietrza wraz z jego rozładowaniem, przeszkoleniem w zakresie obsługi, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa urządzeń do dekontaminacji powietrza wraz z jego rozładowaniem, przeszkoleniem w zakresie obsługi, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał.nr 2 do oferty ,,Parametry techniczne’’.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 09:30


» Location

ul. Grabiszyńska 105
Wrocław 53-439
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
ul. Grabiszyńska 105
Wrocław 53-439
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in