„Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Rychnów, gm. Barlinek”

» Notice description

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Dostawę, montaż, uruchomienie i eksploatację Tymczasowej Stacji Uzdatniania Wody (dalej zwaną Tymczasową SUW) na okres od demontażu wyposażenia technologicznego istniejącej SUW do czasu włączenia do eksploatacji przebudowanej SUW.
2) Obiekty i zagospodarowanie terenu.
3) Zaprojektowanie i wykonanie na działkach nr 187/2 i 55/25 instalacji elektrycznych AKP, SSW, CCTV, spójnie z dokumentacją przetargową. wraz z modyfikację istniejącego systemu SCADA o dane procesowe SUW Rychnów, w porozumieniu z Integratorem Systemów.
5) Rozruch SUW po przebudowie.
6) Dodatkowe zadania ujęte w SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.11.2020 | 10:00


» Location

ul. Fabryczna 5
Barlinek 74-320
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Płonia" Spółka z o.o.
ul. Fabryczna 5
Barlinek 74-320
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in