Dostawa urządzeń do zabezpieczenia ładunku (odciągi pasowe).

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do zabezpieczenia ładunku (odciągi pasowe) zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ w ilości i asortymencie przedstawionym w tabeli w Rozdziale III SIWZ, przy czym ilości ujęte w opcji w tabeli, w kolumnie „ilość w opcji” mogą być wykorzystane po realizacji ilości podstawowej ujętej w kolumnie „ilość podstawowa” w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiającego. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp wraz z podaniem ilości zamówionego przedmiotu zamówienia Zamawiający poinformuje Wykonawcę (pisemnie lub mailem lub faxem).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 09:30


» Location

Ciasna 7
Wałcz 78-600
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Parts for vehicles, boats and planes
  • Consumables for vehicles, boats and planes
  • Vehicles, trailers, boats and planes
  • Special-purpose vehicles, trailers, boats and planes
  • Internal transport systems, parts, maintenance and repair

» Buyer data

Skarb Państwa - 1 Regionalna Baza Logistyczna
Ciasna 7
Wałcz 78-600
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in