MODERNIZACJĘ DROGI TRANSPORTU ROLNEGO W RAMACH ZADANIA PN. „PRZEBUDOWA DROGI PUBLICZNEJ NR 243043G W MIEJSCOWOŚCI NOWY BUKOWIEC, GMINA SKÓRCZ”

» Notice description

 roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- 0.6 km  Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 2700,0 m2  Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- 270,0 m3  Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) +łuki zjazdu-2150,0 m2  Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) + łuki zjazdu-2150,0 m2  Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm-600 m2  Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruncie kat. I-III – 600m2

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.11.2020 | 09:00


» Location

ul. Dworcowa 6
Skórcz 83-220
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Skórcz
ul. Dworcowa 6
Skórcz 83-220
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in