Zakup i dostawa środków i sprzętu ochrony osobistej w ramach projektu pod nazwą: ,,Bezpieczna Przyszłość” nr WND-POWR.02.08.00-00-0099/20 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 ,,Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Cz. II”

» Notice description

,,Zakup i dostawa środków i sprzętu ochrony osobistej w ramach projektu pod nazwą: ,,Bezpieczna Przyszłość” nr WND-POWR.02.08.00-00-0099/20 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 ,,Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Cz. II” Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochronnych oraz wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie-Godowie w ramach projektu „Bezpieczna przyszłość”.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.10.2020 | 11:00


» Location

Godów 88
Kałków 27-225
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Dom Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie-Godowie
Godów 88
Kałków 27-225
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in