Sprzedaż oleju przepracowanego z TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddziały: Elektrownia Jaworzno III i Zakład Elektrownia II w Jaworznie, Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych, Elektrownia Łagisza w Będzinie, Elektrownia Siersza w Trzebini oraz Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli.

» Notice description

Informujemy, iż w dniach od 21.10.2020 r. do 30.10.2020 r. do godz. 14:00 na Platformie SWOZ w formie zapytania RFx w formie aukcji zwyżkowej został wystawiony do sprzedaży olej przepracowany (Gr II- turbinowy; Gr III – silnikowy i przekładniowy oraz hydrauliczny) z TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddziały: Elektrownia Jaworzno III i Zakład Elektrownia II w Jaworznie, Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych, Elektrownia Łagisza w Będzinie, Elektrownia Siersza w Trzebini oraz Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli.
Numer referencyjny postępowania RBB/Sp/018/2020

Przedmiot sprzedaży:
Zadanie nr 1
Olej przepracowany gr. II turbinowy (odpad kod 13-02-05) z Elektrowni Jaworzno III, Zakład Elektrownia II w ilości 9700 kg.
Olej przepracowany gr. II (odpad kod 13-02-05) z Elektrowni Stalowa Wola w ilości 6080 kg.
Zadanie nr 2
Olej przepracowany gr. II turbinowy(odpad kod 13-02-08) z Elektrowni Jaworzno III, Zakład Elektrownia II w ilości 1300 kg.
Olej przepracowany gr. II turbinowy (odpad kod 13-02-08) z Elektrowni Jaworzno III w ilości 19550 kg.
Zadanie nr 3
Olej przepracowany hydrauliczny (odpad kod 13-01-10) z Elektrowni Jaworzno III, Zakład Elektrownia II w ilości 500 kg.
Zadanie nr 4
Olej przepracowany gr. III silnikowy i przekładniowy(odpad kod 13-02-08) z Elektrowni Jaworzno III, Zakład Elektrownia II w ilości 1700 kg.
Olej przepracowany gr. III silnikowy i przekładniowy(odpad kod 13-02-08) z Elektrowni Siersza w ilości 3500 kg.
Zadanie nr 5
Olej przepracowany gr. III silnikowy i przekładniowy(odpad kod 13-02-05) z Elektrowni Jaworzno III w ilości 25500 kg.
Olej przepracowany gr. III silnikowy i przekładniowy(odpad kod 13-02-05) z Elektrowni Łaziska w ilości 4250 kg.
Olej przepracowany gr. III silnikowy i przekładniowy(odpad kod 13-02-05) z Elektrowni Łagisza w ilości 900 kg.

Uwaga: Sprzedawana ilość oleju może ulec zmianie o -10%/+10% od ilości wskazanej powyżej i nie może być większa niż całkowita ilość określona w Pozwoleniu Zintegrowanym.

Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy SWOZ – swoz.tauron.pl

Warunki udziału w postępowaniu zawarto z załączniku "Ogłoszenie.pdf".

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 14:00


» Location

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Category assortment

  • Consumables for machines and equipment

» Buyer data

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in