Dostawa mikrobusu 9 osobowego w celu dowozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kobysewie oraz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikrobusu 9 osobowego w celu dowozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kobysewie oraz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów i wymagań technicznych został określony w Zał. nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 09:30


» Location

Dworcowa 1
Kartuzy 83-300
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Powiat Kartuski
Dworcowa 1
Kartuzy 83-300
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in