Przebudowa boiska sportowego wraz z przebudową muru oporowego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze ul. 1-go Maja

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, mające na celu przebudowę boiska sportowego wraz z przebudową muru oporowego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze. Zakres rzeczowy zamówienia: W zakres robót budowlanych wchodzi: ---a) przebudowa muru oporowego polegająca na rozbiórce istniejącego muru i w jego miejsce wykonanie nowego, żelbetowego gr 30 cm z płytą podsadzkową gr. 30 cm. ---b) przebudowa boiska sportowego polegająca na rozbiórce istniejącego boiska i wykonaniu nowego o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach 33,68 m x 20,32 m wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacji deszczowej i oświetlenia. ---Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączonym projektem budowlanym i projektem budowlanym zamiennym. Zamawiający dysponuje decyzją o pozwoleniu na budowę nr 428/2018 z dnia 16.08.2018 zmienioną decyzją nr 428/2018/2020 z dnia 15.01.2020 r. ---Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikach.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.11.2020 | 10:00


» Location

Pl. Ratuszowy 58
Jelenia Góra 58-500
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Miasto Jelenia Góra
Pl. Ratuszowy 58
Jelenia Góra 58-500
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in