Stworzenie automatycznego systemu poboru i badań jakości wód opadowych i roztopowych w Porcie Gdynia.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie automatycznego systemu poboru i badań jakości wód opadowych i roztopowych w Porcie Gdynia poprzez budowę, dostarczenie i uruchomienie we wskazanych miejscach w Porcie Gdynia 2 (dwóch) kompletnych zestawów umożliwiających pobór i badanie jakości wód opadowych i roztopowych.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) dostarczenie i uruchomienie systemu poboru i badań jakości wód opadowych i roztopowych, składającego się z dwóch zestawów urządzeń,
2) świadczenie serwisu gwarancyjnego oraz eksploatacyjnego w okresie udzielonej gwarancji,
3) opracowanie instrukcji użytkowania i eksploatacji systemu
4) przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemu.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 09:00


» Location

ul. Rotterdamska 9
Gdynia 81-337
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
ul. Rotterdamska 9
Gdynia 81-337
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in