Budowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Słopnice.

» Notice description

Zamówienie składa się z dwóch części. Zadanie nr 1 – Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i Zadanie nr 2 – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej.
Przedmiotem zamówienia jest m.in.: wykonanie sieci wodociągowej wraz ze studzienkami wodomierzowymi, wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Słopnice, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Szczegółowy zakres robót określony został w załączniku nr 2 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.11.2020 | 12:00


» Location

Słopnice 911
Słopnice 34-615
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Wójt Gminy Słopnice
Słopnice 911
Słopnice 34-615
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in