Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kęsowo w okresie 1.01.2021 – 31.12.2021

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kęsowo w okresie od 1.01.2021-31.12.2021. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 12:00


» Location

ul. Główna 11
Kęsowo 89-506
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Gmina Kęsowo
ul. Główna 11
Kęsowo 89-506
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in