"Usługa przeprowadzenia szkoleń w obszarze symulacji medycznej na potrzeby uruchomienia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Gnieźnie "

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest realizacja Usług przeprowadzenia szkoleń dla kadry Zamawiającego w obszarze symulacji medycznej na potrzeby uruchomienia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Gnieźnie. Przez usługę przeprowadzenia szkoleń uważa się przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych jak również: przygotowanie materiałów dydaktycznych, zapewnienie wyżywienia uczestników w trakcie szkolenia, noclegu oraz transportu. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji Usług przeprowadzenia szkoleń zostały opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.10.2020 | 09:30


» Location

ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 38
Gniezno 62-200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Training

» Buyer data

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 38
Gniezno 62-200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in