Świadczenie usług pocztowych za pośrednictwem Agencji Pocztowej w mieście Siemianowice Śląskie przy ul. Sobieskiego od nr 1 do nr 11 lub od nr 32 do nr 42

» Notice description

Typ postępowania: sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe)
Rodzaj postępowania: usługa
Tryb postępowania: procedura otwarta
Data ogłoszenia: 2020-10-21
Obszar dostaw, usług, robót budowlanych: śląskie

warunki zamówienia:


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 23:59


» Location

Zgłoszenia należy dokonać w formie elektronicznej na adres mailowy: adriana.frajny@poczta-polska.pl lub w formie papierowej na adres:
Poczta Polska Spółka Akcyjna
Region Sieci Katowice
Dział Koordynacji Sieci
Pokój nr 242
pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice


» Category assortment

  • Post and courier services

» Buyer data

Zgłoszenia należy dokonać w formie elektronicznej na adres mailowy: adriana.frajny@poczta-polska.pl lub w formie papierowej na adres:
Poczta Polska Spółka Akcyjna
Region Sieci Katowice
Dział Koordynacji Sieci
Pokój nr 242
pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice


» Contact details

Available after sign in

Sign in