Modernizacja zasilania zgodnie z założeniami NCR dla grupy 3 budynki (zasilanie 24 godzinne w węzłach telekomunikacyjnych i pom. technicznych) w RD Świecie

» Notice description

Przedmiot zamówienia:
Modernizacja zasilania zgodnie z założeniami NCR dla grupy 3 budynki (zasilanie 24 godzinne w węzłach telekomunikacyjnych i pom. technicznych) w RD Świecie

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.10.2020 | 09:00


» Location

Enea Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji, Warmińskiego 8. bud.A pok. 23, 85-054, Bydgoszcz


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Enea Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji, Warmińskiego 8, 85-054, Bydgoszcz, 7822377160, 300455398


» Contact details

Available after sign in

Sign in