Modernizacja wewnętrznej drogi dojazdowej wraz z wykonaniem parkingu z polbruku na terenie PE Chociwel przy ul. Dworcowej 26 w Chociwlu.

» Notice description

Przedmiot zamówienia:
Modernizacja wewnętrznej drogi dojazdowej wraz z wykonaniem parkingu z polbruku na terenie PE Chociwel przy ul. Dworcowej 26 w Chociwlu.

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.10.2020 | 10:00


» Location

ENEA Operator Sp. z o.o., Malczewskiego 5/7, 71-616, Szczecin


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

ENEA Operator Sp. z o.o., Malczewskiego 5/7, 71-616, Szczecin, 7822377160, 300455398


» Contact details

Available after sign in

Sign in