EFEKTYWNA DYSTRYBUCJA CIEPŁA – Etap I w podziale na 2 zadania:

» Notice description

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnych i przyłączy w technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną oraz w technologii ,,tradycyjnej” zgodnie z dokumentacją projektową. EFEKTYWNA DYSTRYBUCJA CIEPŁA – Etap I w podziale na 2 zadania:
Zadanie 1 - Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Wichrowe Wzgórze 25-31 w Poznaniu
Zadanie 2: Zadanie 2.1- Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Wichrowe Wzgórze 32-36 w Poznaniu
Zadanie 2.2. - Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Wichrowe Wzgórze 33-35 w Poznaniu

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.11.2020 | 13:00


» Location

61-016 Poznań


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Veolia Energia Poznań S.A.
Energetyczna 3
61-016 Poznań
telefon: 61 82 11 346
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in