Usuwanie szkód powodziowych - Potok Niedźwiadek w km 1+190-1+400 m. Węglówka gm. Wiśniowa pow. myślenicki zasyp wyrw na lewym i prawym brzegu potoku

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zasyp wyrw na lewym i prawym brzegu potoku Niedźwiadek w km 1+190-1+400 w Węglówce materiałem żwirowo-kamiennym.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.11.2020 | 10:00


» Location

Grzybowska 80/82
Warszawa 00-844
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses

» Buyer data

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Grzybowska 80/82
Warszawa 00-844
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in