Dostawa materiału zarybieniowego do wód i dopływów Zalewu Szczecińskiego

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Dostawa materiału zarybieniowego do wód i dopływów Zalewu Szczecińskiego” do miejsca wpuszczania wskazanych przez Zamawiającego w ramach realizacji zarybień kompensacyjnych wynikających z przygotowanego przez Zespół ds. Zarybiania Planu zarybień kompensacyjnych wynikających z decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 6.05.2009 r. RDOŚ-32-WOOŚ-6613-6//09/mł/ac o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu” (pkt. IV.16 tej decyzji)”, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia podzielonym na części (zadania) stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, formularzem ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ i Zasadami odbioru materiału zarybieniowego - załącznik nr 2 do projektu umowy. Obowiązki Wykonawcy wynikające z realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.10.2020 | 10:00


» Location

Oczapowskiego 10
Olsztyn-Kortowo 10-719
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

 • Forestry products
 • Hunting products
 • Fish and other fishing products
 • Forestry, hunting and fishing equipment
 • Fishing-related services
 • Forestry-related services
 • Hunting-related services
 • Crops
 • Plants
 • Agricultural, horticultural and livestock breeding equipment
 • Agricultural, horticultural and livestock breeding services
 • Livestock

» Buyer data

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza
Oczapowskiego 10
Olsztyn-Kortowo 10-719
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in