Świadczenie usługi merytorycznej oceny wniosków w ramach II naboru do programu grantowego w celu realizacji projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji” - II postępowanie

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na świadczenie usługi merytorycznej oceny wniosków w ramach II naboru do programu grantowego w celu realizacji projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji”. W ramach projektu, Zamawiający przewiduje dwukrotną, ocenę 46 wniosków w obrębie 3 dziedzin (tj. ocenę dokonana niezależnie przez dwóch samodzielnych ekspertów), z możliwością wystąpienia dodatkowych ocen. W ramach zawartych z Wykonawcami Umów Wykonawczych, zobowiązani oni będą do dokonania jednostkowej oceny danego wniosku (wtedy druga z ocen może zostać wykonana przez innego Wykonawcę, z którym Zamawiający zawarł stosowną umowę) lub dokonania przez wskazanych przez Wykonawcę ekspertów pierwszej i drugiej oceny (jeżeli Wykonawca zadeklaruje realizację zamówienia przez co najmniej dwóch ekspertów). Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. zwiększenia ilości ocen danego wniosku o ocenę trzeciego eksperta, zgodnie z założeniami wskazanymi w ppkt.. IV OPZ (załącznik nr 1) w sekcji „Zasady oceny merytorycznej wniosków” ppk. 2, przy czym Zamawiający nie przewiduje zlecenia Wykonawcom więcej jak 111 ocen łącznie.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 11:00


» Location

Lenartowicza 4
Rzeszów 35-051
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Consultancy

» Buyer data

Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o.
Lenartowicza 4
Rzeszów 35-051
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in