Zakup środków ochrony indywidualnej przeznaczonych na realizację projektu pn.: ,,Zabezpieczenie mieszkańców Powiatu Opatowskiego w walce z COVID-19 oraz podmiotów zaangażowanych w walkę z epidemią”.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia
Zadanie 1 - Środki do dezynfekcji rąk i powierzchni
Zadanie 2 – Maski i półmaski
Zadanie 3 – Przyłbice
Zadanie 4 – Google
Zadanie 5 – Rękawice
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: „Zabezpieczenie mieszkańców Powiatu Opatowskiego w walce z COVID-19 oraz podmiotów zaangażowanych w walkę z epidemią”, finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Podziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami zawiera załącznik nr 6 do SIWZ zwany również w dalszej części SIWZ – przedmiotem zamówienia .

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.10.2020 | 10:00


» Location

Ul. Henryka Sienkiewicza 17
Opatów 27-500
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Powiat Opatowski w Opatowie
Ul. Henryka Sienkiewicza 17
Opatów 27-500
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in