Dostawa zestawów komputerowych z monitorem, laptopów, drukarek, drukarek 3D oraz dysków twardych i pamięci RAM w ramach zad.1. Utworzenie CKZ i doposażenie pracowni w projekcie „Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego”.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie:
Dostawa zestawów komputerowych, komputerów z monitorem, laptopów, drukarek, drukarek 3D oraz dysków twardych i pamięci RAM w ramach zad.1. Utworzenie CKZ i doposażenie pracowni w projekcie „Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego”.
CZEŚĆ 1- Dostawa zestawów komputerowych z monitorem, laptopów dysków twardych , pamięć RAM
CZESĆ 2 – Dostawa drukarek
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów i wymagań technicznych oraz funkcjonalnych stanowi załącznik A do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.10.2020 | 15:00


» Location

ul. Fabryczna 27
Chrzanów 32-500
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Licences and software

» Buyer data

Powiatowe Centrum Edukacyjne
ul. Fabryczna 27
Chrzanów 32-500
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in