„Nadzór inwestorski i przygotowanie inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Reptowo-Niedźwiedź”.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z przygotowaniem i prowadzeniem planowanej inwestycji. W zakresie przedmiotu zamówienia mieści się w szczególności: 1)Współpraca w przygotowaniu pełnej dokumentacji przetargowej w systemie zaprojektuj i wybuduj dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.) oraz wymogami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014–2020, w ramach którego realizowana jest inwestycja, a w szczególności przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla części II oraz dokumentów stanowiących oszacowanie wartości robót budowlanych dla obu części. 2) Odbiór dokumentacji projektowej, technicznej i kosztorysowej oraz innej sporządzanej na potrzeby realizacji inwestycji. 3) Przygotowanie procesu budowlanego oraz nadzór nad realizowanymi robotami budowlanymi.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.10.2020 | 10:00


» Location

Szkolna 12
Kobylanka 73-108
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Gmina Kobylanka
Szkolna 12
Kobylanka 73-108
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in