Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, z podziałem na następujące części zamówienia:
Część nr 1 zamówienia: dostawa komputerów przenośnych w zestawie z oprogramowaniem i wyposażeniem w akcesoria (klawiatura, mysz, toba) – 5 zestawów oraz dostawa 5 sztuk kamer internetowych;
Część nr 2 zamówienia: dostawa kolekcji programów Adobe Creative Cloud for Teams ML - licencja na 12 miesięcy lub dostawa innego równoważnego rozwiązania – 2 szt.
Dostawa w zakresie części zamówienia nr 1 obejmuje także wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego (Kraków, ul. 28 Lipca 1943 nr 17c).
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy – załącznik nr 2 do SIWZ.
W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę co prowadziłoby do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania jego równoważności. Szczegóły dotyczące równoważności zostały zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.10.2020 | 14:00


» Location

28 Lipca 1943 17c
Kraków 30-233
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
28 Lipca 1943 17c
Kraków 30-233
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from IT and telecommunications category published on OnePlace in last 10 days.